ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI

İletişim, insan etkileşiminin temelinde yer alan duygu ,düşünce ve ihtiyaçların başka insanlarla paylaşılması sürecidir.İnsan sosyal bir varlık olduğundan diğer insanlarla bağ kurmaya gereksinim duyar.İletişimin başlaması için en az iki kişinin olması  ve etkileşime geçilmesi için ihtiyacın hissedilmesi gerekir.İletişimin sağlanmasında dil köprü görevi görür ve büyük önem taşır.Dil gelişiminde görülen yetersizlikler ve aksaklıklar diğer gelişim alanlarını
-> Continue reading ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI

Özel Gereksinimli Bireylerde Okuma Yazma Öğretimi

Genel olarak öğretmenler anne-babalar ve toplum okuma yazmaya büyük önem verir. Okuma yazma bilmemek günümüzde büyük bir kusur olarak değerlendirilir. Bu beceri normal gelişim gösteren çocuklar da olduğu gibi farklı gelişen çocuklar için de büyük önem taşır. Bunun nedeni özel gereksinimli çocukların okuma yazma bilmesinin bağımsız yaşam açısından önemli bir basamak olmasıdır. Genel olarak anne
-> Continue reading Özel Gereksinimli Bireylerde Okuma Yazma Öğretimi

NE KADAR SÜREDE GİTTİĞİN DEĞİL NEREYE GİTTİĞİN ÖNEMLİDİR

Sanırım çoğu çocuğun ‘’büyüyünce ne olacaksın?’’ sorusuna verdiği cevap benzerdir.Doktor, mühendis, avukat, öğretmen… Çoğu anne baba da bu düşünceyle büyütür çocuğunu ve ‘’Çocuğunuz hangi mesleği seçsin? Sorusuna benzer cevaplar verir. Maalesef pek az anne baba bu soruyu ‘’İyi bir insan olsun’’ diye yanıtlar.’’ Oysa hepimiz ‘’iyi bir insan’’ olmadan iyi bir doktor, iyi bir öğretmen,
-> Continue reading NE KADAR SÜREDE GİTTİĞİN DEĞİL NEREYE GİTTİĞİN ÖNEMLİDİR

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

İnsan hayatı, doğumdan ölüme kadar geçen sürede farklı evrelerden oluşur, bu evreler doğumla başlar; çocukluk, ergenlik, yetişkinliğe kadar devam eder ve yaşlılıkla sonlanır.  Her dönemde birbirinden etkilenen dil, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanları bulunur. Bu gelişim alanlarındaki basamakları gerçekleştirmeyen ya da gerçekleştirmekte zorlanan bireyler özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Özel Gereksinimli Birey;  Bireysel farklılıkları
-> Continue reading Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

Call Now Button