Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

İnsan hayatı, doğumdan ölüme kadar geçen sürede farklı evrelerden oluşur, bu evreler doğumla başlar; çocukluk, ergenlik, yetişkinliğe kadar devam eder ve yaşlılıkla sonlanır.  Her dönemde birbirinden etkilenen dil, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanları bulunur. Bu gelişim alanlarındaki basamakları gerçekleştirmeyen ya da gerçekleştirmekte zorlanan bireyler özel eğitime ihtiyaç duyarlar.

Özel Gereksinimli Birey;  Bireysel farklılıkları dolayısıyla akranlarından gelişimsel olarak belirgin farklılıklar gösteren özel eğitim hizmetine ihtiyaç duyan ve bu hizmetin sağlanılması gereken kişilerdir.

Özel gereksinimli birey için en temel husus; Başkalarıyla iyi bir iletişim kurma, birtakım becerilerini geliştirerek bağımsızlıklarını geliştirme, topluma uyum sağlama ve üretici ve mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Özel gereksinimli bir çocukla yaşamak aile üyelerinin sosyal, psikolojik ve ekonomik açılardan etkileyen bir durumdur.Peki aileler bu durumda ne yapmalı?

  • Eğitim gereksinimi olan çocuk biran önce uzmana götürülmeli,zaman kaybedilmemeli.
  • Çocuk olduğu gibi kabullenilmeli,aile sorunların üstesinden işbirliği içinde gelmeli.
  • Farklılıklara saygı göstermeli ve çocuğunu özümsemelidir.
  • Aile çocuğun durumunu özenle izlemeli, neler yapıp neler yapamadığını doğru ve şeffaf bir şekilde eğitimcilere aktarmalıdır ki eğitimci izleyeceği yol haritasını doğru oluştursun.
  • Aşırı koruyucu tutum sergilememeli
  • Çocuğa karşı sabır ve hoşgörülü davranmalı.
  • Çocuklarına gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmamalı
  • Çocuklar akranlarıyla kıyaslanmamalı
  • Çocuğun yetersizlik durumuna göre sosyal ve kültürel etkinliklere katılması sağlanmalı ve topluma adapte olmasına yardımcı olmalı. Örn markette, sinemaya gitmek, eğitici spor oyunları oynamak vb.
  • Ailenin beklentileri çocuğun gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.

Özel gereksinimli bireylerin gerçek yaşama adapte olabilmesi için en büyük görev kuşkusuz ebeveynlere ve sonrasında biz uzmanlara düşmektedir. Hep birlikte birbirimizi anlayarak ve destek olarak çocuklarımızın eğitimine ve sizlere katkı ve destek sağlamak birincil amacımızdır. Birbirimize karşı anlayışlı, dürüst, etik yaklaştığımız sürece hem sizler, hem çocuklarımız hem  de bizler içinde bulunduğumuz gelişimden tatmin olacağız.İşbirlikli çalışmak ilk ve öncelikli basamağımızdır. Bu bağlamda;

Biz uzmanlar  olarak hayata sıkıca tutunan, kendi gereksinimlerini karşılayabilen, toplum içinde kendini soyutlamayan,özgüveni yüksek,sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek en önemli hedefimizdir.

Uzman Özel Eğitimci: Burçak ÖZDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button