Down Sendromu

DOWN SENDROMU  +1 Down sendromu nedir?          Down sendromu 21. kromozun bir çift yerine 3 adet kromozom olmasından kaynaklı en sık görünen otozomal bozukluktur. Fiziksel özellikleri belirlemeksizin trizomi 21, translokasyon ve mozaik tip olarak 3 tipi bulunmaktadır. Fiziksel özellikleri, risk faktörleri, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları aynı olmakla birlikte en iyi durum sergileyen mozaik tiptir.         
-> Continue reading Down Sendromu

Call Now Button