Konjenital Muskuler Tortikolis

Konjenital Muskuler Tortikolis(KMT), kalça çıkığı ve clup foot’dan sonra en sık görünen üçünçü kas iskelet sitemi anomalisidir.Sternokleidomastoid (SKM) kasının tek taraflı kısalması başın aynı tarafa lateral fleksiyona gelmesi ve yüzün diğer tarafa rotasyona gelmesine neden olur. Baş tortikolis tarafa yan yatmış yüz ise aksi tarafa dönmüştür. Oluş nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte olguların ikiz gebelik,
-> Continue reading Konjenital Muskuler Tortikolis

Call Now Button