BRAKİAL PLEKSUS NEDİR?

  Brakial pleksus olarak adlandırdığımız sinir demetinin doğum sırasında zedelenmesine bağlı olarak gelişen ve üst ekstremitenin (kollar) değişik düzeylerinde görülen çeşitli derece felçleri ifade eder.

Risk faktörleri nelerdir?

  Canlı doğumların yaklaşık %0.4-4 da görülen bu tanı;

 • Yüksek doğum ağırlığına bağlı zor doğum (4000gr üstü doğum tartısı)
 • Uterus anormallikleri
 • Annenin boyunun kısa olması
 • Platypelloid pelvis
 • Gebelikle 15 kg üstü kilo artışı
 • Gebelik diyabeti
 • Doğum sırasında vakum forceps kullanımı   
 • Anatomik varyasyonlar
 • Uterus fibroidleri   

Yaralanma

  Doğum sırasında bebeğin omuz başı ile annenin pelvis ebatlarının uyumsuzluğundan dolayı omuzun simfizis pubus olarak adlandıran bölgeye takılmasıyla, omuzu kurtarma sırasında sinir ağının fazla gerilmesi veya kopmasıyla meydana gelir.

Sınıflandırılması

!   BRAKİAL PLEKSUS olgularının %90’ına yakını tam veya tama yakın bir iyileşme gösterir.

Her tanıda olduğu gibi erken müdahale iyileşme sürecini olumlu etkileyen ana etkenlerdendir.

Obstetrik Brakial Pleksusda Fizyoterapi

  Temel hedeflerimiz neler?

 • Duyu gelişimini geliştirmek
 • Omuz, dirsek ve el bileği normal hareket sınırını artırmak
 • Günlük yaşamda fonksiyonel kullanımı artırmak
 • Çift el kullanımını artırmak
 • Eklem deformitelerini engellemek
 • Yaşına uygun becerileri kazanmasına yardımcı olmak

Dikkat ediniz!!!

Bebeği taşırken etkilenen tarafın sarkmaması için, etkilenen tarafın dirseği fleksiyona (bükülerek) alınarak gövdenin üzerine yerleştirilmesi önerilir.

Yıkanma ve giydirme sırasında scapula (kürek kemiği) ve omuz desteklenmelidir.

Primer  cerrahi sonrası fizyoterapi

 • Klasik masaj-ödem kontrolü                                             
 • Duyu girdisinin sağlanması
 • Pasif eklem haretlerinin gerçekleştirilmesi    
 • Germe egzersizleri
 • Ağırlık aktarma egzersizleri
 • Kinezyoteyp uygulamaları                                        

! Duyu girdisi motor performansın anahtarıdır ve en erken dönemde başlanmalıdır.

Metin Kutusu: •	İmmobilizsazyon 
•	Yara bakımı
•	Transver edilen kasın eğitimi
•	Stabilisazyon egzersizleri
•	Skar doku oluşumunu engelleme
•	Proprioseptif egzersizler

Sekonder cerrahı sonrası fizyoterapi

 • Tendon transveri
 • Gevşetme cerrahisi
 • Osteotomi uygulaması

Fizyoterapi programını başarıya taşımanın en temel yolu, anne ve babanın tedaviye katılımıdır.

KAYNAK Doç.Dr.Bülent ELBASAN: Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon,2018

Fizyoterapist:  Elanur ARSLAN KÖSE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button